Strona Główna Strona Główna
Strona Główna

 

 

 

 Godziny pracy WKU

poniedziałek -  7:30 16:30
wtorek - piątek -
7:30 15:30


 

Bieżące informacje oraz materiały audiowizualne, przedstawiające przedsięwzięcia
i zamierzenia kierownictwa resortu obrony narodowej  zamieszczone są na:

 

            

 


K O M U N I K A T

DOTYCZĄCY NABORU NA STANOWISKO SŁUŻBOWE

(ogłoszenie nr 163556)

 

Uprzejmie informujemy, iż komisja powołana do przeprowadzenia naboru na stanowisko służbowe
w WKU w Lublinie dokonała weryfikacji ofert osób ubiegających się o stanowisko referenta
w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami w WKU w Lublinie.
W wyniku weryfikacji dokonano wyboru 41 osób, które spełniają warunki formalne.

 

 1. BARTYZEL MONIKA

 2. BIAŁKOWSKA MONIKA

 3. BIAŁKOWSKI ARKADIUSZ

 4. BOBUSIA KAROLINA

 5. BOGUSZ IZABELA

 6. BURDACH MAGDALENA

 7. CHMURA EWELINA

 8. CHROMIEC DARIUSZ

 9. CIEŚLAK EWELINA

 10. DANIELAK EWELINA

 11. DĄBROWSKA ANNA

 12. DRWAL JUSTYNA

 13. FIJAŁEK MAGDALENA

 14. FLOREK ANETA

 15. GORZKOWSKA-KORBUS KATARZYNA

 16. GRODZKA WIOLETTA CECYLIA

 17. GRUSZCZYK MATEUSZ

 18. GUŚTAK-LATKOWSKA URSZULA

 19. HOŁUBIEC KATARZYNA

 20. JAREMEK JUSTYNA

 21. JĘDREJ ANNA

 22. KIEPAS JOANNA

 23. KITLIŃSKA JOANNA

 24. KŁODAS WOJCIECH

 25. KOŁODZIEJCZYK MAGDALENA

 26. KOSTRUBAŁA DOROTA

 27. KOT JOANNA PAULINA

 28. MAJ MARIA

 29. MAKUCH MONIKA

 30. MALINOWSKI JERZY

 31. MAŁAJ JOLANTA

 32. MATYS JAROSŁAW ARTUR

 33. MENDYK KRYSTYNA

 34. NIEDŹWIEDŹ HALINA

 35. PARADOWSKA MAGDA

 36. REJOWSKI MARCIN

 37. RUMIŃSKA EWELINA

 38. URBAŃSKA MONIKA

 39. ZARĘBA ADRIAN

 40. ZARĘBA DOROTA

 41. ŻYŁA MARCIN

 

Wskazane powyżej osoby zostały dopuszczone do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego,
tj. testu sprawdzającego wiedzę.

Test składa się z 20 pytań jednokrotnego wyboru, a zakres wiedzy podlegający sprawdzeniu obejmuje:

- treść ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego
  (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),

- treść ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP (tekst jednolity -
  Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.),

- treść Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej

  z dnia 8 października 2010 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1321 z późn. zm.)

Według stanu prawnego obowiązującego na dzień przystąpienia do sprawdzianu.

Test odbędzie się w dniu 27.10.2014 r. o godzinie 11:00 w Wojskowej Komendzie Uzupełnień

w Lublinie ul. Spadochroniarzy 5, Lublin, w sali nr 10. Informujemy o konieczności

posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby (np. dowód osobisty).


NSR Pasja Rozwój Wyzwanie

    Służba przygotowawcza informacje 

    Przepustka do służby przygotowawczej

    Szeregowi zawodowi - siła charakteru moc możliwości

   Zawód żołnierz

   Przewodnik po wybranym uzbrojeniu

   Wojsko polskie w misjach  A.K.