Strona Główna Strona Główna
Strona Główna

 

 

 

 Godziny pracy WKU

poniedziałek - piątek 7:30 15:30


 

Bieżące informacje oraz materiały audiowizualne, przedstawiające przedsięwzięcia
i zamierzenia kierownictwa resortu obrony narodowej  zamieszczone są na:

 

            

 


 

NSR Pasja Rozwój Wyzwanie

   

    Służba przygotowawcza informacje 

    Przepustka do służby przygotowawczej

    Szeregowi zawodowi - siła charakteru moc możliwości

   Zawód żołnierz

   Przewodnik po wybranym uzbrojeniu

   Wojsko polskie w misjach

 


K O M U N I K A T
DOTYCZĄCY NABORU NA STANOWISKO SŁUŻBOWE

OGŁOSZENIE NR 161212

 Uprzejmie informujemy, iż nabór na stanowisko referenta ds. prowadzenia postępowań
reklamacyjnych został unieważniony i zakończył się bez wyboru kandydata na stanowisko służbowe.
Decyzja Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Lublinie o unieważnieniu naboru została podjęta
mając w perspektywie powrót etatowego pracownika do wykonywania obowiązków służbowych.

 Nie mniej jednak wszystkim osobom dziękujemy na zainteresowanie naborem i nadesłanie swoich ofert.

 Dodatkowo informujemy, że nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone
w terminie 3 miesięcy od zakończenia naboru tj. od dnia 03.07.2014 r.

 

 


 

 

 A.K.