Strona Główna Strona Główna
Strona Główna

 

 

 

 Godziny pracy WKU

poniedziałek -  7:30 16:30
wtorek - piątek -
7:30 15:30


 

Bieżące informacje oraz materiały audiowizualne, przedstawiające przedsięwzięcia
i zamierzenia kierownictwa resortu obrony narodowej  zamieszczone są na:

 

            

 


K O M U N I K A T

DOTYCZĄCY NABORU NA STANOWISKO SŁUŻBOWE

(ogłoszenie nr 163556)

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną stawiły się wszystkie
wskazane w poprzednim ogłoszeniu osoby. Razem do rozmowy kwalifikacyjnej
w dniu 29.10.2014 r. przystąpiło 11 osób.

Serdecznie dziękujemy tym osobom za udział w postępowaniu kwalifikacyjnym. Pragniemy podkreślić,
iż osoby, które zgłosiły się na rozmowę reprezentują sobą bardzo wysoki poziom zarówno
pod względem kwalifikacji, jak i osobistych predyspozycji.

         Poniżej prezentujemy listę osób, które dostały się do następnego etapu tj. rozmowy
z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Lublinie.

- GUŚTAK-LATKOWSKA URSZULA

- MATYS JAROSŁAW ARTUR

- MENDYK KRYSTYNA

- NIEDŹWIEDŹ HALINA

Z pośród wymienionych powyżej osób, w dniu 30.10.2014 r. Wojskowy Komendant Uzupełnień
w Lublinie dokonał wyboru jednego kandydata, którym okazał się Pan Jarosław MATYS.

Wszystkim kandydatów dziękujemy i zapraszamy do składania swoich ofert na
kolejne nabory organizowane przez WKU w Lublinie.

 


K O M U N I K A T

DOTYCZĄCY NABORU NA STANOWISKO SŁUŻBOWE

(ogłoszenie nr 163556)

 

Uprzejmie informujemy, iż komisja powołana do przeprowadzenia naboru na stanowisko służbowe
w WKU w Lublinie dokonała weryfikacji ofert osób ubiegających się o stanowisko referenta
w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami w WKU w Lublinie.
W wyniku weryfikacji dokonano wyboru 41 osób, które spełniają warunki formalne.

 

 1. BARTYZEL MONIKA

 2. BIAŁKOWSKA MONIKA

 3. BIAŁKOWSKI ARKADIUSZ

 4. BOBUSIA KAROLINA

 5. BOGUSZ IZABELA

 6. BURDACH MAGDALENA

 7. CHMURA EWELINA

 8. CHROMIEC DARIUSZ

 9. CIEŚLAK EWELINA

 10. DANIELAK EWELINA

 11. DĄBROWSKA ANNA

 12. DRWAL JUSTYNA

 13. FIJAŁEK MAGDALENA

 14. FLOREK ANETA

 15. GORZKOWSKA-KORBUS KATARZYNA

 16. GRODZKA WIOLETTA CECYLIA

 17. GRUSZCZYK MATEUSZ

 18. GUŚTAK-LATKOWSKA URSZULA

 19. HOŁUBIEC KATARZYNA

 20. JAREMEK JUSTYNA

 21. JĘDREJ ANNA

 22. KIEPAS JOANNA

 23. KITLIŃSKA JOANNA

 24. KŁODAS WOJCIECH

 25. KOŁODZIEJCZYK MAGDALENA

 26. KOSTRUBAŁA DOROTA

 27. KOT JOANNA PAULINA

 28. MAJ MARIA

 29. MAKUCH MONIKA

 30. MALINOWSKI JERZY

 31. MAŁAJ JOLANTA

 32. MATYS JAROSŁAW ARTUR

 33. MENDYK KRYSTYNA

 34. NIEDŹWIEDŹ HALINA

 35. PARADOWSKA MAGDA

 36. REJOWSKI MARCIN

 37. RUMIŃSKA EWELINA

 38. URBAŃSKA MONIKA

 39. ZARĘBA ADRIAN

 40. ZARĘBA DOROTA

 41. ŻYŁA MARCIN

 

Wskazane powyżej osoby zostały dopuszczone do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego,
tj. testu sprawdzającego wiedzę.

Test składa się z 20 pytań jednokrotnego wyboru, a zakres wiedzy podlegający sprawdzeniu obejmuje:

- treść ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego
  (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),

- treść ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP (tekst jednolity -
  Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.),

- treść Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej

  z dnia 8 października 2010 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1321 z późn. zm.)

Według stanu prawnego obowiązującego na dzień przystąpienia do sprawdzianu.

Test odbędzie się w dniu 27.10.2014 r. o godzinie 11:00 w Wojskowej Komendzie Uzupełnień

w Lublinie ul. Spadochroniarzy 5, Lublin, w sali nr 10. Informujemy o konieczności

posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby (np. dowód osobisty).


K O M U N I K A T

DOTYCZĄCY NABORU NA STANOWISKO SŁUŻBOWE

(ogłoszenie nr 163556)

Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy stawili się w WKU w Lublinie
w celu przystąpienia do testu sprawdzającego wiedzę w dniu 27.10.2014 r. Poniżej
zamieszczamy listę osób wraz z punktację uzyskaną z testu.

Zgodnie z komunikatem przekazanym Państwu w dniu 27.10.2014 r. do następnego etapu
zakwalifikowały się osoby, które uzyskały z testu 15 punktów lub więcej.

W dniu 27.10.2014 r. komisja ds. naboru na stanowisko dokonała sprawdzenia testów.
W związku z powyższym mamy przyjemność poinformowania, że do następnego etapu
(tj. rozmowy kwalifikacyjnej) zakwalifikowało się 11 osób.

Wskazane osoby zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną (WKU w Lublinie
ul. Spadochroniarzy 5) w dniu 29.10.2014 r.:

- osoby od litery A do G o godz. 12:00

- osoby od litery H do Z o godz. 13:00

LISTA OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO TESTU SPRAWDZAJĄCEGO
WIEDZĘ W WKU W LUBLINIE
W DNIU 27.10.2014 R. O GODZ. 11:00 W SALI NR 10


LP.

IMIĘ I NAZWISKO

LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW Z TESTU

KWALIFIKACJA DO NASTĘPNEGO ETAPU

1

BARTYZEL MONIKA

7

 

2

BIAŁKOWSKA MONIKA

14

 

3

BIAŁKOWSKI ARKADIUSZ

12

 

4

BOBUSIA KAROLINA

15

kandydat zakwalifikowany do następnego etapu

5

CHMURA EWELINA

16

kandydat zakwalifikowany do następnego etapu

6

CHROMIEC DARIUSZ

12

 

7

DĄBROWSKA ANNA

16

kandydat zakwalifikowany do następnego etapu

8

DRWAL JUSTYNA

11

 

9

FIJAŁEK MAGDALENA

15

kandydat zakwalifikowany do następnego etapu

10

GORZKOWSKA-KORBUS KATARZYNA

16

kandydat zakwalifikowany do następnego etapu

11

GRODZKA CECYLIA WIOLETTA

9

 

12

GRUSZCZYK MATEUSZ

6

 

13

GUŚTAK-LATKOWSKA URSZULA

17

kandydat zakwalifikowany do następnego etapu

14

HOŁUBIEC KATARZYNA

8

 

15

KŁODAS WOJCIECH

13

 

16

KOŁODZIEJCZYK MAGDALENA

15

kandydat zakwalifikowany do następnego etapu

17

KOSTRUBAŁA DOROTA

15

kandydat zakwalifikowany do następnego etapu

18

KOT JOANNA

9

 

19

MAKUCH MONIKA

14

 

20

MALINOWSKI JERZY

8

 

21

MAŁAJ JOLANTA

6

 

22

MATYS JAROSŁAW ARTUR

18

kandydat zakwalifikowany do następnego etapu

23

MENDYK KRYSTYNA

18

kandydat zakwalifikowany do następnego etapu

24

NIEDŹWIEDŹ HALINA

17

kandydat zakwalifikowany do następnego etapu

25

PARADOWSKA MAGDA

13

 

26

REJOWSKI MARCIN

13

 

27

RUMIŃSKA EWELINA

11

 

28

URBAŃSKA MONIKA

9

 

29

ZARĘBA ADRIAN

11

 

30

ZARĘBA DOROTA

12

 

31

ŻYŁA MARCIN

11

 

 


NSR Pasja Rozwój Wyzwanie

    Służba przygotowawcza informacje 

    Przepustka do służby przygotowawczej

    Szeregowi zawodowi - siła charakteru moc możliwości

   Zawód żołnierz

   Przewodnik po wybranym uzbrojeniu

   Wojsko polskie w misjach

 

 

 

 

 

 

 

  A.K.